FÅREN

FÅR

Dorper


På Sjönnebol har vi idag ca 40 dorpertackor i renrasavel. De flesta av våra baggar är också renrasiga dorprar.

Vi representerar även en del av styrelsen i den svenska dorperföreningen.
Hos oss satsar vi på en högkvalitativ uppfödning av renrasig Dorper där samtliga avelsdjur ska hålla en mycket hög standard. Vi låter bedöma dem av särskilt utbildade inspectors. På så vis vet vi att vi endast avlar på de allra bästa djuren. 


Rasen introducerades i Sverige via embryotransfer och de första lammen föddes 2010. Embryon från toppindivider i Australien tas numera in varje årför att ytterligare bredda och stärka den svenska aveln som nu anses vara den allra bästa i Europa.


Dorpern skapades i sydafrika runt 1930-talet genom korsning av Dorset Horn-baggar och tackor av rasen Blackheaded Persian. Rasföreningen bildades 1950.


Dorpern har avlats för klimatmässigt hårda förhållanden och den klarar både hetta och extrem kyla. Den är inte kräsen vad gäller betesval och klarar sig bra även på mycket magra marker.


Dorperfåret fäller sin ull spontant och de behöver oftast inte klippas. 


Köttet som är mycket välsmakande är mört, milt och marmorerat. Det är eftertraktat världen över och gourmetkockar på de finaste restaurangerna. 


Rasen används ofta i korsningsprogram i produktionsbesättningar och även där får dorperns nästintill unika köttegenskaper stort genomslag.


Dorper är en ganska livlig ras med mycket energi. Främst märks det på lammen som har väldigt mycket spring i benen och nästan studsar fram. Temperamentet är gott och djuren har ett vänligt sinneslag.


Medlem i Svenska Dorperföreningen

Medlem i Sydafrikanska Dorperföreningen

Våra får


2014 köpte vi våra första får. Dessa var av rasen Helsinefår och deras främsta uppgift var att hålla markerna betande och fria från sly. Det gjorde dem mycket bra och vårt intresse får får växte för varje år. 


2017 valde vi att ställa om till en mer produktionsinriktad besättning där målet främst blev att leverera välsmakande lammkött av hög kvalité till konsumenter.

Själv har jag alltid tyckt om att jobba med tydliga mål och intresset för avel har också ökat för varje år. 


Idag har vi en ekologisk lammproduktion med målsättning att leverera strax över 1000 lamm per år till slakteri.  

Sedan den dagen vi började med får har Scan varit en självklar leverantör och vi känner stort fortsatt förtroende för dem. 

I dagsläget säljer vi inga köttlådor, utan hänvisar till Scans sortiment av "Styckmästarens utvalda". 


Lamning sker under tre perioder per år, i februari, juni och oktober.

Alla lamm förses med elektroniska öronmärken i samband med att de föds.


Vår besättning är Maedi-visna fri (MV3-status) samt fotrötefri (F-status).

Vi vaccinerar alla våra lamm med kombivaccinet Heptavac P Plus. Det ger ett bra skydd mot gasbrand, olika varianter av lunginflammationer samt stelkramp. Påfyllnadsdos ges sedan årligen till både tackor och baggar. 


Våra får spelar en viktig roll när det kommer till den ekologiska växtodlingen som bedrivs på gårdarna.

För att kunna odla ekologisk spannmål framgångsrikt behöver växtföljden kontinuerligt innehålla viss mängd vall.

Vallar med hög andel baljväxter förser markerna med naturligt kräve och på så vis minskar behovet av inköpt växtnäring.

De baljväxtrika vallarna förnyas ständigt och på så vis har fåren alltid tillgång till nya friska beten varje säsong.


Slåttervallar i kombination med fårens betande har också en mycket positiv inverkan på ogräsbekämpningen på en ekologisk växtodlingsgård. Genom att ständigt skörda foder och beta markerna stör man ogräsens tillväxt utan att behöva blanda in bekämpningsmedel.

Under betessäsongen tas även träckprover kontinuerligt för att kontrollera fårens parasitstatus.

 

Tackorna består av både renrasig Dorper samt korsningar med Dorper i.

Baggarna är alltid renrasiga och de flesta som används i avel är av rasen Dorper.


Utöver tackorna som ingår i produktionen bedrivs även en småskalig uppfödning av renrasiga Ryafår.

Anledningen till detta är för att för att ständigt ha tillgång till varierande djur att träna vallhundarna på. 


Möjlighet att köpa träningsgrupper för vallning finns. 

Ansluten till Elitlamm

Ekologiskt certifierad

Medlem i Gård & Djurhälsan